Барате квалиететен и докажан изведувач?

За нас

Примарна дејност на ЕЛЕВКОМ д.о.о. Скопје е испорака, монтажа и сервисирање на сите видови лифтови, лифтовски платформи и ескалатори.

Референтна листа

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Зашто да не одберете нас

Долгогодишно искуство на основачите и вработените (од 1998. год.) во областа на проектирањето, монтажата и сервисирањето на лифтови и ескалатори

Последни проекти

УСЛУГИ КОИ ГИ НУДИМЕ

Изведба

Изведба на целосниот процес од проектирањето на лифтовската постројка до завршната монтажа и понатамошното редовно одржување и сервисирање во подолг временски период.

Опрема

Набавка на комплетна опрема за испорака и монтажа на лифтови и ескалатори. Опремата комплетирана во лифтовските постројки е произведена од страна на повеќе реномирани европски фирми од оваа област на производството и ги поседува сите сертификати според важечките европски норми за лифтови кои се имплементирани и во важечките македонски стандарди.

Документација

Изработка на комплетна проектна документација за сите типови на лифтови и ескалатори.Монтажа

Монтажа на лифтовската опрема од страна на монтерските екипи со големо искуство во извршувањето на работите на:

- електрични и хидраулични лифтови, патнички, товарни и болнички.

- Товарни платформи во деловни објекти.

- Скалишни и вертикални платформи за хендикепирани лица.

Квалитетна мобилна сервисна служба

Организирана е и екипирана квалитетна мобилна сервисна служба за територија на целата држава која ги сервисира лифтовите како од наша, така и од производните програми на останатите производители на лифтовска опрема.

ПАРТНЕРИ

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.