Објект „Реонски Центар Аеродром“

Инвеститор:

Објект:

Адреса:

Год. на изведба:

Адора Инжењеринг

Реонски Центар Аеродром

Бул. Видое Смилевски Бато бр.2б Скопје

2010

Галерија: