Објект „Воен Базен“

Инвеститор:

Објект:

Адреса:

Год. на изведба:

Настел

Воен Базен

Ул. Васко Карангелски бр.19, Скопје

2013

Галерија: