Објект „Воен Базен 3“

Инвеститор:

Објект:

Адреса:

Год. на изведба:

Настел

Воен Базен 3

Ул. Васко Карангелски бр.7, Скопје

2015

Галерија: